Ο συνεταιρισμός

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ «ΦΡΟΥΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ» είναι μια νέα πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2012 από αγρότες της περιοχής με σκοπό την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνέταιρων μελών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη και προαγωγή τους.
 
Οι δραστηριότητες του Συνεταιρισμού από την έναρξη του έως σήμερα είναι οι εξής: Συγκέντρωση, τυποποίηση και διάθεση οπωροκηπευτικών προϊόντων των μελών του και συγκεκριμένα ροδάκινα βιομηχανικά, ροδάκινα επιτραπέζια, νεκταρίνια, μήλα και κεράσια.
Αναγνωρίστηκε ως ομάδα παραγώγων στις 30/10/2013 για τα προϊόντα ροδάκινα, νεκταρίνια, μήλα και κεράσια.
 
Ο αριθμός των μελών του ΑΣ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ είναι 74 παραγωγοί.
 
Ο συνολικός όγκος παραγωγής που διακινήθηκε μέσω του ΑΣ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ γα το 2013 ανήλθε σε 3.502.257 κιλά και η αξία παραγωγής σε 1.200.541,00€.
 facebook twitter youtube